’t Hooft van Benthuizen in Puttershoek

Al een tijdje stond het gemaal ’t Hooft van Benthuizen in Puttershoek op mijn lijstje om te bezoeken. Alleen toen ik hoorde dat de sloop wel eens heel snel kon gaan aanvangen ben ik vrijwel direct langsgegaan.Het in 1870 gebouwde gemaal was vroeger bedoeld voor het op peil houden van het boezemwater van de Binnenmaas. Het gebouw heeft echter tegenwoordig geen waterstaatkundige functie meer. Hopelijk komt er toch nog iemand bij zijn verstand en zal dit gebouw bewaard blijven.

Links:
’t Hooft van Benthuizen